برچسب: آموزش سازدهنی

پرویز نجف پور
ویدئو

آهنگ پاپیون

آهنگ پاپیون با گیتار و سازدهنی توسط پرویز نجف پور آموزش گیتار و سازدهنی در آموزشگاه نوجویان در دو شعبه ستارخان و جنت آباد جنت

ادامه مطلب