برچسب: خوشنویسی

نقاشی خط اثر استاد نجف پور
تصاویر

نقاشی خط چیست؟

نقاشیخط شیوه‌ای است در نقاشی مدرن و خوشنویسی معاصر ایرانی که به تدریج در دهه سی و چهل خورشیدی توسط برخی از خوشنویسان و نقاشان

ادامه مطلب