برچسب: خوش نویسی

خطاطی
ویدئو

خطاطی خودکاری

خطاطی خودکاری شعر تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست از محمدعلی بهمنی توسط استاد پرویز نجف پور

ادامه مطلب