برچسب: شعر

خطاطی
ویدئو

خطاطی خودکاری

خطاطی خودکاری شعر تا تو هستی و غزل هست دلم تنها نیست از محمدعلی بهمنی توسط استاد پرویز نجف پور

ادامه مطلب
پرویز نجف پور
تک آهنگ

کافی است…

ترانه کافی است از پرویز نجف پور شعر از محمد علی بهمنی خطاطی ، گیتار و سازدهنی کاری از پرویز نجف پور

ادامه مطلب