برچسب: محمدرضا شجریان

رندان مست
ویدئو

رندان مست

خطاطی شعر رندان مست توسط استاد پرویز نجف پور به همراه صدای استاد محمدرضا شجریان

ادامه مطلب