برچسب: گیتار هنرجویان

گیتار
آموزش گیتار

گیتار محمدرضا رجایی

محمد رضا رجایی هنرجوی فعال و کوشای آموزشگاه نوجویان که به تازگی مدرس گیتار پایه هنرجویان میباشند.

ادامه مطلب